ثبت نام در سمینار
جهت ارسال مقاله و حضور در سمینار ، در سامانه کاربران ثبت نام نمایید.

   

 
  اسلاید های سمینار
جهت دریافت اسلاید های سمینار اینجا کلیک نمایید
  معرفی سمینار

ورود شما به وب سایت رسمی  سمینار ملی جمعیت که در تاریخ 10 تیر ماه 1396در اهواز برگزار خواهد شد، خوش آمد می گوییم. این سمینار با مشارکت اداره ثبت احوال استان خوزستان و مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و با هماهنگی معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و به مناسبت روز جهانی جمعیت (11 ژویه) برنامه ریزی شده است. این روز خاص برای جلب توجه جهانیان به اهمیت و فوریت مسایل مربوط به جمعیت می باشد. شعار امسال با عنوان "تنظیم خانواده: توانمدسازی مردم، توسعه ملل" می باشد.در ایران رشد جمعیتی از 13/3%در سال 1966 به 24/1% در سال 2016 کاهش یافته است. علی رغم اینکه برنامه تنظیم خانواده و سیاست های کنترل جمعیتی در ایران موفق عمل کرده است یک نگرانی جدی وجود دارد که از هدف تعیین شده فراتر رفته و منجر به کاهش نرخ موالید به زیر رقم جایگزینی طبیعی (replacement fertility level) گردد. از اینرو کاهش رشد جمعیت، گذار دموگرافیک و پیامد های اجتماعی- اقتصادی آن منجر به تغییر سیاست جمعیتی شد. نکته مثبت این است که در حال حاضر ایران در وضعیت جمعیتی موسوم به پنجره دموگرافیک قرار دارد، ولی نگرانی در خصوص نبود جمعیت جایگزین است. ما از دانشگاههیان، محققان، سیاستگزاران و برنامه ریزان دعوت می کنیم تا یک شبکه همکاری برای برنامه ریزی توسعه ای جمعیت تشکیل دهیم. این سمینار فرصتی است برای اشتراک دانش و تجربه به منظور تقویت مشارکت ذینفعان در تغییر شیوه زندگی مردم از طریق آموزش، پرورش، تحقیق، حمایت همه جانبه، مدیریت و توسعه جمعیت می باشد.

  محور های سمینار

1- بررسی وضعیت نیروی کار استان

2- پنجره جمعیتی و نقش آن در توسعه پایدار

3- بررسی چالش های ثبت علت فوت در استان

4- تاثیر ریزگردها برجمعیت استان خوزستان

5- اهداف و رویکردهای دهه ثبت احوال و آمارحیاتی

6- چشم انداز جمعیت مطلوب استان از نظر کمی و کیفی

7- رشد اقتصادی و تئوری جمعیت، پروسه تاثیرگذار بر تدوین سیاستهای اقتصادی

8- گزارش عملکرد سازمانهای مردم نهاد فعال در عرصه اشتغال یا توانمندسازی سالمندان

9-گزارش برنامه های انجام شده در زمینه مناسب سازی محیط های شهری برای بهره مندی جوانانآدرس دبیر خانه : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز - دانشکده بهداشت - مرکز عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

تلفن3738612-0613

 

ایمیل : pop@ajums.ac.ir