ثبت نام در سمینار
جهت ارسال مقاله و حضور در سمینار ، در سامانه کاربران ثبت نام نمایید.

   

صفحه اصلی > تاریخ های مهم
تاریخ های مهم

جهت تغییر اطلاعت موجود در این صفحه به آدرس زیر بروید :
مدیریت سایت > سایر صفحات > صفحه جدید

هر اطلاعاتی که مورد نظر شماست در این صفحه و جعبه مورد نظر در صفحه اصلی قرار دهید اما توجه نمایید که با هر تغییر در تاریخ در این قسمت حتما باید به آدرس زیر رفته و تغییرات را آنجا نیز اعمال کنید :
مدیریت همایش > تنظیمات همایش > تقویم همایش